01-පළමුවෙනි දේශනාව-TALK 1

පිටුව

back-to-index
මෙම දේශනාව අසන්නට පහත ඇති ත්‍රිකෝණ ලකුණ ඔබන්න TO LISTEN CLICK THE TRIANGLE / ARROW HEAD

සියලු දේශනා MP3 වශයෙන් හෝ PDF පොතක් වශයෙන් බාගත කර ගන්න  LINK .
TO DOWNLOAD ALL AS PDF OR MP3  CLICK HERE
NN1-1NN1-2
1-31-4Baby1-51-61-71-81-91-101-111-121-131-141-15fire man1-161-171-18

පළමුවෙනි දේශනාව නිමා ව 

1-19

LINKS TO DOWNLOAD

signature-2

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w