02 – දෙවන දේශනාව TALK 2

පිටුව

back-to-index
මෙම දේශනාව අසන්නට පහත ඇති ත්‍රිකෝණ ලකුණ ඔබන්නTO LISTEN CLICK THE TRANGLE / ARROW HEAD
සියලු දේශනා MP3 වශයෙන් හෝ PDF පොතක් වශයෙන් බාගත කර ගන්න  LINK .
TO DOWNLOAD ALL AS PDF OR MP3  CLICK HERE
2-1
2-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-1Two serpants2-12-12-12-12-12-12-12-12-1

Advertisements

One thought on “02 – දෙවන දේශනාව TALK 2

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w